9 thoughts on “ Symfonická Báseň = Symphonic Poem ”

  1. Symfonická báseň nebo tón báseň je kus orchestrální hudby, obvykle v jednom kontinuálním pohybem, který znázorňuje nebo evokuje obsah básně, povídky, nové, malování, na šířku, nebo jiný (jiné než hudební) zdroje.Německý termín Tondichtung (symfonická báseň), zdá se, že byl poprvé použit skladatel Carl Loewe v roce
  2. Op. 14 was originally titled Rhapsodie; later retitled Symfonická báseň (Symphonic poem)--by the composer. "Critical edition based on the composer's manuscript." Reprint Praha: Společnost Antonína Dvořáka: Státní nakl. krásné literatury, hudby a umění, ; taken from Souborné vydání (complete works) ; ser. III, v.
  3. Josef Suk (2), Václav Snítil, Symfonický Orchestr Hl. M. Prahy FOK*, Vladimír Válek ‎– Praga (Symfonická Báseň Op. 26 = Symphonic Poem, Op. 26) / Fantasie = Fantasy (Pro Housle A Orchestr Op. 24 = For Violin And Orchestra, Op. 24).
  4. 7 rows · Abstract The diploma thesis is concerned with the symphonic poem Praga, Op. 26 .
  5. The thesis is focused on the cycle of symphonic poems My Country, its creation and individual parts in the theoretical part. The practical part conteins from an analysis of orchestral and piano versions of symphonic poem Vltava, with emphasis on methods of transfer of orchestral sound in the sonic possibilities of piano.
  6. Symfonická báseň (Rapsodie) a moll: Symphonic Poem (Rhapsody) in A minor: for orchestra: symphonic poem Chamber music: Smyčcový kvartet č. 7 a moll: String Quartet No. 7 in A minor: for 2 violins, viola and cello Opera: Tvrdé palice: The Stubborn Lovers: comic opera in 1 act; libretto by Josef Štolba.
  7. Symphonic poem, musical composition for orchestra inspired by an extra-musical idea, story, or “program,” to which the title typically refers or alludes. The characteristic single-movement symphonic poem evolved from the concert-overture, an overture not attached to an opera or play yet s.
  8. A symphonic poem or tone poem is a piece of orchestral music, usually in a single continuous movement, which illustrates or evokes the content of a poem, short story, novel, painting, landscape, or other (non-musical) dredlovacisisrans.svizokagluricocoveswaytsunucuph.co German term Tondichtung (tone poem) appears to have been first used by the composer Carl Loewe in The Hungarian composer Franz Liszt first applied the term.
  9. Dec 08,  · Encyclopædia Britannica, Volume 26 — Symphonic Poem. SYMPHONIC POEM (Symphonische Dichtung, Tondichtung, Poeme symphonique, &c.). This term covers the experiments in a new style of instrumental music which first showed a coherent method in the twelve Symphonische Dichtungen of Liszt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *